FAITH TOUR: Tour Dates

 

Mon 02 May 1988

    Deutschlandhalle, Berlin, Germany